תקנון הגרלה – סרום NEW ESSENTIAL

 • תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.
 • נעמי עזר – קוסמטיקה רפואית מתקדמת, מכריזה על פעילות אשר בסופה יוגרל בין המשתתפים ערכת הסרום החדש של חוה זינגבוים NEW ESSENTIAL.
 • תקנון זה בא להסדיר את כל הכללים שלפיהם תתנהל הפעילות.

ההגרלה:

 • ההגרלה תבוצע בפייסבוק ובאינסטגרם מתאריך 16/3/21 ותסתיים ביום 24/3/21.
 • ההגרלה תתבצע כמפורט להלן:-
  • הגולשות באינסטגרם יתבקשו לשתף בסטורי את הפוסט ולתייג @neomiezer. לרשום בתגובות לפוסט שמות של חברות שמתעניינות בטיפול יופי לקראת הקיץ. בעלות חשבון פרטי אינסטגרם יתבקשו לשלוח צילום מסך בהודעה פרטית.
  • הגולשות בפייסבוק יתבקשו להזמין ולתייג חברות שמתעניינות בטיפול יופי לקראת הקיץ.
   בהתאם לכללי ההגרלה של פייסבוק, השיתוף של הפוסט בפייסבוק אינו תנאי לזכייה.
  • האחריות על מסירת הפרטים המדויקים של כל משתתף בהגרלה תחול רק על המשתתף.
  • תוצאות ההגרלה הן תוצאות סופיות ואי אפשר לערער עליהן.
  • הזוכה בהגרלה אינה/ו רשאי להמיר או לשנות את הפרס בכל אופן שהוא.
  • בני משפחה ועובדי החברה אינם רשאים להשתתף בהגרלה.
  • הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הפרס כפי שהוגדר בתקנון זה.
  • איסוף הפרס יתבצע מהקליניקה של נעמי עזר באברהם קופלמן 10, פתח תקוה.

תנאי ההשתתפות בהגרלה:

 • לצורך ההשתתפות בהגרלה ייחשב כל אדם אשר גילו הוא מעל גיל 18 שנים.
 • ההשתתפות בהגרלה חלה על אחריותו הבלעדית של המשתתף, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באף נזק העלול להיגרם למשתתף כתוצאה מההשתתפות בכל שלב של הפעילות, מזכייתו בפרס או ממימוש ושימוש בפרס.
 • מנהלי ההגרלה מצהירים במפורש כי עלולות ליפול טעויות בתחרות, ובכל מקרה של השתתפות בפעילות לא תהיה למשתתף כל עילה או תביעה הקשורה באופן ישיר או עקיף לפעילות, לניהול הפעילות, לתוצאות הפעילות או לכל הכרוך , אלא עד לגובה עלות הפרס בלבד.
 • הדין החל על התקנון יהיה הדין הישראלי ובכל מקרה של תביעה, זכויות הדיון בכל תביעה תהיה רק לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו.